top of page
Robosapiens LOGO.png

עתיד העולם נמצא בכיתתי היום

מערך קורסים אשר נוצרו בהשראת ספריהם של רוברט קיוסאקי ויובל נוח הררי, לאור ההבנה שתפיסותיהם הפיננסיות והחברתיות מוכרחות להיכלל בתכנית הלימודים של הדור הבא.

בהקניית מיומנויות ייחודיות אלו נוכל לספק לתלמידים אפשרות להסתכל על החיים מנקודת מבט שונה וייחודית ולהשתלב בעולם החדש. 

בחזרה לעתיד.jpg
המרוץ למיליון.jpg
יוסטון.jpg
ספרדית.jpg
bottom of page