Robosapiens LOGO.png

מציתים ניצוץ בעיני התלמידים          

 

          

לילדינו היכולת ליצור עולם מתקדם יותר ממה שנצליח לדמיין, יש בהם את מלוא היצירתיות וההשכלה לכך. כל שעלינו לעשות הוא לספק להם פלטפורמה חזקה ומגוון כלים שיביאו כל אחד ואחד להגשמת מלוא הפוטנציאל הטמון בו, ולזרוע בהם מגוון יכולות אישיות ומקצועיות שיאפשרו להם להוביל בעולם הטכנולוגיה של המחר.

היות ואיננו יודעים לצפות כיצד עולם זה יראה - הפעילות שלנו משלבת בין למידה ויצירה טכנולוגית ובין פיתוח כישורים כגון יזמות, עצמאות, עבודת צוות ומעורבות בקהילה.

קורסים2.png