top of page

כל צבעי הקשת

יתרון נוסף של ALE- השיטה הייחודית שלנו-  הוא האפששרות להתאים  את  כל הפעילויות  לאוכלוסיות שונות, החל מחינוך טכנולוגי ייחודי לבנות, דרך תכניות מתקדמות לילדים מחוננים ומצטיינים, ועד לקורסים המותאמים לשומרי מצוות או לתלמידים במסלולי חינוך חלופיים.  מטרתנו היא לספק חווית למידה עשירה ומשמעותית, המתחשבת בצרכים הספציפיים של כל תלמיד.

bottom of page